VHF-seksjonens sammensetning:

 

Funksjon Call Navn Merknad
VHF Manager (Seksjonsleder) Vakant
Mikrobølge Manager LAØBY Stefan Heck Ny fra 20.10.20
Diplomer/Rekorder/Historikk LA8AJA Andreas Kristiansen
Fyrmanager LAØBY Stefan Heck
Repeater Manager LB9RE Håvard Nasvik
Satellittmanager LA4FPA Erling Johnsen
Testmanager LA1KKA Magne Nicolaysen

Webredaktør kan kontaktes via epost: admin@norvhf.no

Oversikten er oppdatert pr: 2021-05-08