Kommende hendelser
sep
4
fre
2020
heldags NRAU meeting 2020
NRAU meeting 2020
sep 4-sep 6 heldags
Nordisk forberedelsmøte før IARU Region 1 møte i oktober. Helgen 11. – 13. september er også nevnt som alternativ for NRAU-møtet. Men, heller ikke dette vil bli et fysisk møte grunnet Covid-19, så planen er[...]
okt
10
lør
2020
heldags IARU Reg 1 Conference 2020
IARU Reg 1 Conference 2020
okt 10-okt 16 heldags
IARU Region 1 avholder sin hovedkonferanse hvert 3. år. For 2020, grunnet Covid-19, vil møtet bli avholdt som videokonferanse.

Innhold er oppdatert pr 01. august 2020

Retningslinjer for søknad om etablering av ubemannet radioinstallasjon, tilsvarende

Det er enighet mellom Norsk Radio Relæ Liga (NRRL) og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (Nkom) at det ikke skal tildeles et eget kallesignal direkte til privatpersoner som måtte ønske å opprette relestasjon, node, gateway e.lign. Imidlertid kan en radioamatør-relatert forening, klubb eller gruppe av personer søke om å få slik tildeling såfremt det er en lisensiert radioamatør som står som ansvarlig.

Det er ikke krav til at grupperingen eller den ansvarlige radioamatøren er tilknyttet NRRL, men det må på en plausibel måte kunne dokumenteres at foreningen, klubben eller gruppen faktisk finnes (f.eks registrert i Brønnøysundregisteret).


Hvis du som radioamatør ønsker å etablere en ubemannet radioinstallasjon må det søkes om eget kallesignal for denne. Dette gjelder Radiofyr, analog eller digital Repeater (relestasjon), Internett Gateway, Digipeatere (APRS), IGate (APRS), Noder (Packet), osv. Husk at hver installasjonen krever eget kallesignal (untatt herfra er D-Star hvor bokstavene A, B og C nyttes som SSID avhengig av benyttet bånd).

Vær oppmerksom på at det kun er formelle foreninger, grupper og klubber som kan søke om oppsett av ubemannet radioinstallasjon, altså ingen privatperson. Unntatt herfra er opprettelse av radiofyr (kontakt NRRLs Fyrmanager for detaljer).

Det er avsatt egne kallesignalserier for ubemannede radioinstallasjoner:

  • LA5AR – LA9ZR for analoge relestasjoner (FM eller FM med tillegg av DV, f.eks C4FM/Fusion eller FM/DMR)
  • LA1ARR – LA9ZRR (ekstra serie hvis LA5AR tom LA9ZR er oppbrukt)
  • LD1AA – LD9ZZ (basert på postnummer og stedsnavn) for rene digitale installasjoner (DV, APRS, Packet, osv)
  • LD1XA – LD1XJ kan tildeles midlertidig ifm test/utprøving, all bruk koordineres av manager

For radiofyr avtales passende kallesignal direkte med Fyrmanager.

Husk at disse kallesignal følger selve installasjonen. Dvs, hvis en installasjon demonteres eller avvikles så frigis kallesignalet for ny tildeling.


Ansvarlig manager i NRRL saksbehandler søknader administrativt før de videresendes til Nkom for endelig avgjørelse og tildeling av godkjent kallesignal.

Husk at disse prosedyrer gjelder for alle norske ubemannede radioamatørinstallasjoner, uansett om du er medlem av NRRL, eller ikke.

Vær oppmerksom på at Nkom nå ønsker nøyaktig posisjon for installasjonen, og denne skal oppgis i grader, minutter og sekunder. For å hjelpe med å bestemme nøyaktig posisjon kan du benytte Norgeskart, og her velger du koordinatsystemet EU89 – Geografiske grader (Lat/Lon).

Nedenfor finner du nødvendige skjema og veiledning for nedlasting. Vær vennlig å lese veiledningen grundig før innsending av dokumenter slik at saksbehandlingen ikke sinkes unødig, og se spesielt pkt 21.

Hvem behandler søknaden i NRRL?

Ved godkjenning av søknad vil Nkom samtidig inkludere informasjon om søkers tidligere tildelinger, noe som gjøres for å få bekreftet tidligere registrerte opplysninger.