Oversikt over norske relestasjoner, herunder repeatere, digipeatere, noder osv …

En påminnelse til de som er teknisk ansvarlig om at de er pålagt å melde inn endringer til NRRLs ansvarlige manager. Det er fortsatt en god del uavklart informasjon i listen som trenger bekreftelse.

Nyhet: Listen er nå sortert etter område, slik at det vil være lettere å finne lokale relestasjoner.

Her kan du laste ned oversikten som PDF.

Oppdateringer eller endringer sendes fortløpende til repeatermanager(at)nrrl.no.

Sist publisert: 06. desember 2020

Merknader:

  • Linjer i kursiv skrift er saker til behandling …
  • Celler merket med gul farge er avvik. Vennligst kontakt manager for avklaring