Forstyrrelser fra LED lys

Potensiell forstyrrelse fra LED på VHF-radio og ved AIS mottak

Følgende er hentet fra Kystradioens nettside (www.kystradio.no) og oversatt fra engelsk:

U.S. Coast Guard har mottatt rapporter fra mannskap, redere, inspektører og andre sjøfolk angående dårlig mottak på VHF-frekvenser som brukes for radiotelefoni, digitalt selektivt anrop (DSC) og Automatisk Identifikasjons System (AIS) når i nærheten av lysemiterende diode (LED) lys ombord på skip (f.eks navigasjonslys, søkelys og flombelysning, interiørlys og eksteriørlys, og tilsvarende).