Kategori Vedtak

LAØVHF

Nkom har idag tildelt NRRL ved VHF-seksjonen kallesignalet LAØVHF.