Kategori Rapport

Forstyrrelser fra LED lys

Potensiell forstyrrelse fra LED på VHF-radio og ved AIS mottak Følgende er hentet fra Kystradioens nettside (www.kystradio.no) og oversatt fra engelsk: U.S. Coast Guard har mottatt rapporter fra mannskap, redere, inspektører og andre sjøfolk angående dårlig mottak på VHF-frekvenser som…